Wat is lean?

Wat is lean?

Lean is een filosofie om klantwaarde te maximaliseren en als organisatie continu te verbeteren.

Lean is ontwikkeld door Toyota. Het is een aanduiding voor het Toyota Productie Systeem (TPS). Het TPS is in de jaren ’90 van de vorige eeuw door Womack en Jones, in hun boek The Machine that Changed the World, door de sterke focus op het weghalen van verspillingen, aangeduid als Lean production, later verder uitgewerkt in Lean thinking, waarmee het ook op andere sectoren toepasbaar werd. Zij introduceerden ook het centrale begrip van Lean, klantwaarde. Door verspillingen uit werkprocessen te verwijderen, blijven alleen activiteiten over die voor de klant waarde toevoegen. Dus waarvoor de klant bereid is te betalen of waarop de klant bereid is te wachten. Elke organisatie, elke werkomgeving heeft baat bij het toepassen van Lean. Lean werkt.

Elk hoekje van de organisatie kennen en alle medewerkers zich er onderdeel én eigenaar van laten voelen. Dat is de uitdaging. Medewerkers leren over de eigen afdelingsgrenzen heen te kijken. Zij leren inzien dat hun handelen effect heeft op het functioneren van de hele keten. Oplossingen worden gevonden door medewerkers samen keuzes te laten maken over wat goed is voor de keten als geheel, zonder de beperking te ervaren van afdelingsgrenzen of de hiërarchie. Zo wordt een keten daadwerkelijk een waardeketen. Het management is betrokken, stimuleert en heeft als belangrijkste taak obstakels weg te nemen.

Elk hoekje van de organisatie kennen en alle medewerkers zich er onderdeel én eigenaar van laten voelen. Dat is de uitdaging. Medewerkers leren over de eigen afdelingsgrenzen heen te kijken. Zij leren inzien dat hun handelen effect heeft op het functioneren van de hele keten. Oplossingen worden gevonden door medewerkers samen keuzes te laten maken over wat goed is voor de keten als geheel, zonder de beperking te ervaren van afdelingsgrenzen of de hiërarchie. Zo wordt een keten daadwerkelijk een waardeketen. Het management is betrokken, stimuleert en heeft als belangrijkste taak obstakels weg te nemen.

‘Wij zijn geen koekjesfabriek’

Dat is een veelgehoorde uitspraak. Het suggereert dat de Lean-principes alleen van toepassing zijn in een werkomgeving met lopende band werkzaamheden. Dat is niet zo. Elke organisatie heeft baat bij Lean, ook die van u.