Lean Consulting

Lean Consulting

Met onze consultancy activiteiten helpen wij u Lean werkend te krijgen binnen uw organisatie.

Als medewerkers het gevoel hebben te kunnen bijdragen aan het grotere geheel, daadwerkelijk begrijpen welke beweging de organisatie wil maken en er vertrouwen in hebben dat de onderliggende verbeterintenties de juiste zijn en hen stimuleert, dan ontstaat een veilige bodem voor Lean werken. Medewerkers verbinden zich dan met het werkproces en handelen hiernaar. Dit wordt zichtbaar door medewerkers die eigenaarschap nemen, elkaar onderling constructief (leren) aanspreken en in management dat dit ondersteunt. De betrokkenheid van uw mensen en hun enthousiasme nemen toe. Er ontstaat een sfeer van ‘met elkaar het werk beter willen maken’. Zo krijgen we het vliegwiel in werking en worden werkprocessen blijvend verbeterd.

Een (mentaal) fitte organisatie is randvoorwaardelijk voor een succesvolle toepassing van Lean en het kunnen toewerken naar een cultuur van continu verbeteren. U bent daarbij niet geholpen met slechts een technische, methodische toepassing van Lean. Het Lean maken van uw organisatie of processen is namelijk nooit een doel op zich. Centraal staat een verandering in houding en gedrag, zodanig dat afspraken worden nageleefd. Dit is ook voor ons de basis van continu verbeteren.

Wij geloven niet in opgelegde veranderingen. In kleine stapjes verbeteren, op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de medewerkers, is zoveel krachtiger. Wij laten zien dat verbeteren met Lean leuk is en dat iedereen het kan. De sleutel is het beleven van succeservaringen. Ruimte om te leren en te experimenteren zal leiden tot concrete resultaten, van waaruit nieuw enthousiasme ontstaat. ‘Ik ben in staat waarde toe te voegen aan deze organisatie’.

Kortom, werkprocessen verbeteren we om deze reden niet ‘in één klap’, maar stapsgewijs. Zo geven we de medewerkers succeservaringen mee binnen de eigen cirkel van invloed. Houding en gedrag veranderen en werkprocessen worden daadwerkelijk verbeterd, van binnenuit. Onze betrokkenheid is daarbij laagdrempelig, ontspannen en deskundig. Bijkomend voordeel is dat wij daadwerkelijk de taal van uw organisatie spreken. Onze adviseurs brengen jarenlange overheids-ervaring met zich mee.

Onze aanpak

Onze insteek is altijd om stevig in te zetten op het zelfredzame vermogen van uw organisatie. De leercurve steil krijgen en houden, zodanig dat het Lean-werken een routine wordt. Wij geloven daarbij in het gestaag laten groeien van de olievlek. Niet te snel, want dan vertraagt deze de operatie. Niet te traag, want dan verliest het traject momentum. Na de eerste successen zal het traject verder groeien en worden meer medewerkers meegenomen in de verandering en betrokken in verbeterprojecten.

Er is een aantal factoren essentieel voor een succesvol traject:

 • Er zijn Lean-adviseurs die in staat zijn verbetertrajecten te begeleiden;
 • Het management is in staat medewerkers en Lean-adviseurs te ondersteunen bij verbeteren;
 • Medewerkers die onderdeel uitmaken van de te verbeteren processen, begrijpen wat verbeteren volgens Lean is.

Elke organisatie is anders en hiermee onze aanpak ook. Onze onderliggende uitgangspunten echter niet. Die hebben zich de afgelopen jaren bewezen en zijn verder geperfectioneerd. Ook wij leren elke dag. Dit zijn de uitgangspunten waarlangs wij werken:

 • Werken vanuit een setting van vertrouwen en openheid
 • Werken aan een cultuur van samen leren, management én medewerkers
 • Training en advisering toepasbaar maken voor de eigen werkomgving (zingeving)
 • De Lean-methodiek is ondersteundend, niet leidend
 • Het aan de hand van een laagdrempelige verbetermethodiek leren spreken van dezelfde taal
 • De methodiek direct kunnen toepassen in de praktijk en vanuit succeservaringen genereren van enthousiasme en betrokkenheid
 • Aandacht voor de zachte, maar ‘hardnekkige’ kant van verbeteren
 • Concrete resultaten boeken van waaruit continu verbeteren kan worden geïnitieerd.
 • Een aanpak die naast haalbaar ook schaalbaar is.